Hakkımızda

BiKariyer İstihdam Birimi

Hakkımızda - BiKariyer İstihdam Birimi

BiKariyer İstihdam Birimi iş veren ile iş arayan arasında köprü görevi gören bir platformdur. 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan BAHADIR'ın göreve gelir gelmez başlattığı projelerinden biridir.

Projenin amacı Bahçelievler ilçesinde yer alan işletmelerin personel ihtiyacını karşılamak ve ilçe sakinlerine branş ve tercihlerine göre iş imkanı sağlamaktır.

2019 başlangıcında başvuruların ve ilanların personellerimiz tarafından alındığı, yönlendirildiği bir sistemle halkımıza hizmet vermekteyken talebin artması ve erişim kolaylığı açısından BiKariyer İstihdam Birimi internet sitesi geliştirilerek Bahçelievler de yaşayan komşularımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu yazılımlarının tümü, Bahçelievler Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekibi tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.

BiKariyer İstihdam Birimi internet sitesi üzerinden hesap oluştur bağlantısı ile tüzel / bireysel bir hesap oluşturup, iş ilanı verebilir veya ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Dr. Hakan BAHADIR

Bahçelievler Belediye Başkanı

Bahçelievler Belediyesi Logo
Bahçelievler Belediyesi

İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16.7 kilometrekaredir.

Bilgi Güvenliği Politikası - BiKariyer İstihdam Birimi

Bahçelievler Belediyesi Bilgi Güvenliği, Bahçelievler Belediyesi itibarı ve güvenilirliğini, bilgi varlıklarının korunmasını, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesintiyle devam etmesi amacıyla bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini artırmayı, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uygunluğun tesis edilmesini ve güncel teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını hedefler.

Bahçelievler Belediyesi olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli iyileştirip işletmeyi,
 • Kapsam dahilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliği ve bütünlüğü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hatasız olarak mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetleri sunmayı,
 • İş süreçlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,
 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriterlerle iletişimi artırmayı,
 • Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveriyle çalışmayı taahhüt ederiz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni - BiKariyer İstihdam Birimi

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bahçelievler Belediye Başkanlığı (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  www.bahcelievler.istanbul

Telefon Numarası : 444 0 311

E-Posta Adresi : bilgi@bahcelievler.bel.tr

KEP Adresi b.evlerbelediyesi@hs01.kep.tr

Adres : Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9  Bahçelievler/İSTANBUL

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmi kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,
 • Belediyecilik hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, interaktif hizmetlerimizin kullandırılması amaçlarıyla,
 •  Evlilik, etkinlik toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetler ile cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
 • Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Evde bakım ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizin sunulması amacıyla,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek amacıyla
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
 • Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 •  Güvenlik ve sair nedenlerle binalarımızda, belediyemiz sorumluluğundaki park ve bahçelerde ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek amacıyla,
 • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi amacıyla,
 • İlçe sınırları içerisinde yer alan ilgili vatandaşlarımıza kurs, eğitim ve öğretim, kütüphane ve üyelik gerektiren sair hizmetlerin sunulması amacıyla,

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, CİMER, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler,her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere Belediyenin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun'un 8. ve 9.maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C.   İstanbul Valiliği, Kamu İhale Kurumu,Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşme ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Belediyenin internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 •  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Belediyemizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere
 • Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;
 • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara,

aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Açık Rıza Beyan Metni - BiKariyer İstihdam Birimi

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak Bahçelievler Belediyesi tarafından gerekli bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. Bu kapsamda;

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon No, E-Posta Adresi, üyelik, iş bulma iş arama için istenen diğer bilgilerimin; BçiKariyer İstihdam Birimi sistesi bünyesinde işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine,

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, DoğumTarihi, Telefon No, E-Posta Adresi, üyelik, iş bulma, iş arama için istenen diğer bilgilerimin; bilgilendirme ve tanıtım amaçlı içeriklerin tarafıma gönderilmesi amacıyla işlenmesine,

Söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ve işlenme amacına yönelik açık rızamı, yukarıda kutucuklara paraf atarak ortaya koymaktayım.

Hizmet Sözleşmesi - BiKariyer İstihdam Birimi

 • Adaylar veya firmalar üyelik formunda ve sistemde oluşturdukları özgeçmişlerinde verdikleri bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Adaylar veya firmalar form veya özgeçmiş oluştururken verdiği bilgilerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm kanuni, cezai veya idari sorumluluktan mükelleftir.
 • kariyer.bahcelievler.bel.tr adayların veya firmaların verdiği bilgiler doğrultusunda 3. kişilerin ya da kariyer.bahcelievler.bel.tr zarar görmesi durumunda adayı veya firmayı sorumlu tutma hakkına sahiptir. Tüm adaylar veya firmalar, bunu kabul etmiş sayılır.
 • kariyer.bahcelievler.bel.tr, adayların veya firmaların herhangi bir amaç doğrultusunda, verdikleri bilgilerin doğruluğunun olmadığını tespit etmesi durumunda adayın veya firmanın üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.
 • Aday üyelik formunda ve özgeçmişinde verdiği tüm bilgilerin üye firmalar tarafından görüntülenebileceğini kabul etmiş sayılır.
 • Aday CVsini aktif hale getirdiği ve bilgilerine herhangi bir kısıtlama getirmediği takdirde, bilgilerinin site üyeleri tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul eder.
 • Adaylar veya firmalar, üyelik bilgileri kapsamında verdiği bilgilere dayanarak, kariyer.bahcelievler.bel.tr’un kendisi için bir hesap ya da Profil oluşturabileceğini peşinen kabul eder.
 • kariyer.bahcelievler.bel.tr’da yer alan linkler yoluyla adaylar veya firmalar farklı sitelere verdiği bilgilerin doğruluğu ya da içeriğinin korunmasından kariyer.bahcelievler.bel.tr’ yi sorumlu tutamaz.
 • Aday özgeçmişi aktif durumda bulunduğu sürece kariyer.bahcelievler.bel.tr’den E-posta ve SMS aracılığı ile yenilikler, haberler ya da bildirimlerle ulaşabilme hakkına sahiptir. Aday herhangi bir bildirimi olmadığı takdirde kariyer.bahcelievler.bel.tr’nin kendisine E-posta ve cep telefonu aracılığı ile ulaşabilmesini kabul eder.
 • Üyelik bilgilerim ve özgeçmiş Profilimin istatistiki çalışmalar ile duyuru ve bilgilendirmeler için kullanılmasına izin veriyorum. Benim Profilime uygun iş ilanlarını veya adayları E-posta ve SMS yolu ile tarafıma bilgilendirme yapılmasına izin veriyorum.